Vietnam makes slow progress in listing its banks

Nhiều ngân hàng ở Việt Nam vẫn chậm niêm yết cổ phiếu lên sàn mặc dù chính phủ đặt mục tiêu sẽ có 10 ngân hàng niêm yết cổ phiếu từ năm 2013 đến 2016. 

Đọc tiếp …

Nikkei Reporter