Global programme delivers health benefits for Vietnamese youth

More than 49,300 young Vietnamese have learned about risky behaviours and preventive measures associated with non-communicable diseases (NCDs), thanks to three years of instruction from the Young Health Programme (YHP).

YHP is AstraZeneca’s global disease prevention programme, focusing on young people aged 10 to 24 living in vulnerable environments and under-resourced settings around the world. It aims to prevent the most common NCDs, such as cancer, diabetes, heart disease, respiratory disease and mental illness.

With a total investment of 750,000 GBP (VNĐ20.9 billion), YHP in Vietnam has been implemented in Hanoi’s Hai Ba Trung and Dong Anh districts.

Keep reading…

Trong 3 năm qua, hơn 49.300 thanh niên Việt Nam đã được trang bị kiến thức về các hành vi nguy cơ và các biện pháp phòng ngừa liên quan đến các bệnh không lây nhiễm (NCDs) nhờ Chương trình Sức khỏe thanh thiếu niên Việt Nam (YHP).

YHP là chương trình phòng chống dịch bệnh toàn cầu của AstraZeneca, tập trung vào những người trẻ, tuổi 10 đến 24 sống trong các môi trường dễ bị tổn thương và các cơ sở có nguồn lực hạn chế trên khắp thế giới. Chương trình nhằm mục đích ngăn ngừa các bệnh không lây nhiễm phổ biến như ung thư, tiểu đường, bệnh tim, bệnh hô hấp và bệnh tâm thần.

Với tổng vốn đầu tư 750.000 GBP (20,9 tỷ đồng), YHP tại Việt Nam đã được triển khai tại các quận Hai Bà Trưng và Đông Anh của Hà Nội.