Đề nghị tháo gỡ cơ chế cho các dự án điện gió, điện mặt trời

Trong những năm vừa qua, các dự án năng lượng tái tạo đã góp phần phong phú thêm sản lượng điện quốc gia, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế – xã hội. Tuy nhiên sự tăng trưởng “nóng” số lượng dự án điện mặt trời, điện gió đã khiến cơ quan quản lý ngành là Bộ Công Thương và nhà truyền tải, cung ứng điện là EVN ngần ngại trong việc cấp phép, hợp tác mua bán điện.

Để giải quyết dứt điểm cơ chế cho các dự án điện gió, điện mặt trời chuyển tiếp, tháo gỡ khó khăn cho các nhà đầu tư, đồng thời định hướng cơ chế cho các dự án điện gió, điện mặt trời trong tương lai, Bộ Công thương vừa đề nghị Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, với các dự án án chuyển tiếp, Bộ đề nghị Thủ tướng Chính phủ chấp thuận cơ chế đã được báo cáo tại văn bản số 17/BCT-BC ngày 27-1-2022, nghĩa là nhà đầu tư các dự án chuyển tiếp tiến hành đàm phán giá điện, hợp đồng mua bán điện với EVN trong khung giá phát điện và hướng dẫn do Bộ Công Thương ban hành.

Đọc tiếp…

T.S.