Tổng quan diễn biến theo thời gian của dịch COVID-19 và chính sách ứng phó của Việt Nam

Các chính sách của Việt Nam liên quan đến dịch bệnh COVID-19 được tóm tắt trong biểu đồ theo thời gian cùng với diễn biến của bệnh dịch và đặt trong bối cảnh với các quốc gia Châu Á khác từ thời điểm đầu năm 2020 đến đầu tháng 8/2020. Các hành động nhanh chóng và quyết đoán bao gồm: kiểm soát chặt chẽ việc đi lại, cách ly tập trung đối với  những người về từ nước ngoài và các trường hợp nghi nhiễm, thực hiện xét nghiệm trên diện rộng và truy vết triệt để các trường hợp tiếp xúc với ca nhiễm, phong tỏa các khu vực nóng về virus và truyền thông kịp thời từ rất sớm đã góp phần giúp Việt Nam kiểm soát tốt được dịch bệnh cho dù vị trí địa lý rất gần Trung Quốc, dân số đông với gần 100 triệu người và hệ thống y tế còn chưa phát triển. Một số biện pháp còn gây tranh cãi cũng như làm hạn chế các quyền tự do cá nhân. Tuy nhiên, các quan sát viên cũng ghi nhận những hành động của chính phủ Việt Nam trong cuộc chiến chống COVID-19 đã giúp Đảng giành được niềm tin của người dân.