Việt Nam cải thiện vị thế về các mục tiêu phát triển bền vững

Việt Nam đang tăng 3 bậc về trên bảng xếp hạng Mục tiêu phát triển bền vững (SDG) trong năm nay, trong đó có nhiều lĩnh vực đã có sự tiến bộ.

Cụ thể, Việt Nam xếp hạng 54 trong số 162 quốc gia và vùng lãnh thổ trong Chỉ số SDG. Chỉ số này đánh giá kết quả thực hiện 17 mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) do Đại hội đồng Liên Hợp Quốc (LHQ) đề ra năm 2015, trong đó có nước sạch, năng lượng giá cả hợp lý, thể chếvững mạnh và giảm bất bình đẳng , theo Báo cáo phát triển bền vững năm 2019.

Đọc tiếp…

Phan Anh