Bộ Tài chính: Mức giá điện mặt trời mới không đủ khuyến khích

Theo Bộ Tài chính, mức giá điện năng lượng mặt trời Bộ Công Thương mới đề xuất thấp hơn nhiều so với giá bán lẻ điện trung bình hiện tại là 1.864 đồng/kWh ( tương đương 8 cent), không còn tính chất khuyến khích phát triển loại năng lượng điện mặt trời so với một số nguồn điện khác đang khai thác. 

Theo quy định đề xuất, mức giá cố định sẽ chỉ áp dụng cho các dự án hoàn thành đúng hạn trong năm nay, đã ký hợp đồng mua bán điện và đã triển khai thi công trước tháng 11 năm 2019. Mức giá sẽ được áp dụng trong 20 năm kể từ ngày có hiệu lực trong 20 năm kể từ ngày vận hành thương mại.

Đọc tiếp…

Anh Minh