Phát động tham gia Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu

Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã bắt đầu nhận hồ sơ đăng ký tham gia Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu lần thứ ba năm 2020.

Diễn đàn năm nay với chủ đề “Việt Nam 2045” dự kiến được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 26 đến 28 tháng 11 dưới hình thức hội thảo hoặc tọa đàm trực tuyến, tùy theo tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam và các nước trên thế giới.

Đọc tiếp…