Sự thật về năng lượng tái tạo

Ngày nay, năng lượng tái tạo đóng vai trò quan trọng trong việc đáp ứng nhu cầu năng lượng ngày càng tăng của con người. Năng lượng tái tạo là nguồn tài nguyên dồi dào, có sẵn trong tự nhiên và tồn tại dưới nhiều hình thức. Trong đó, năng lượng mặt trời gần như vô hạn có thể được khai thác tại nhiều khu vực trên thế giới, đang nổi lên như sự lựa chọn lý tưởng thay thế cho các loại năng lượng truyền thống.

Một số thông tin, nhận định tiêu cực có thể cản trở việc phát triển điện mặt trời ở Việt Nam. Có ý kiến cho rằng pin năng lượng mặt trời hết hạn sử dụng sẽ trở thành chất thải nguy hại cho môi trường và cần được xử lý. Đó là sự nhận định chủ quan và phiến diện. Có nhầm lẫn khi nói pin năng lượng mặt trời hết hạn sử dụng là chất thải nguy hại?

Đọc tiếp…