Khởi công xây dựng kho cảng LNG đầu tiên của Việt Nam vào tháng tới

Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV Gas) do nhà nước điều hành và các đối tác dự kiến sẽ khởi công xây dựng dự án kho chứa khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) đầu tiên tại miền Nam Việt Nam vào tháng tới.  Kho chứa LNG Thị Vải tại Bà Rịa – Vũng Tàu dự kiến sẽ đi vào hoạt động vào năm 2022.

Theo Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp khí Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2035, Việt Nam sẽ xây dựng 6 kho cảng LNG với tổng chi phí hơn 6 tỷ USD.

Đọc tiếp…

Hung Le