Ngân hàng thương mại cho vay với các dự án năng lượng xanh

Các ngân hàng thương mại tại Việt Nam hiện đang cung cấp nhiều khoản vay lãi suất thấp trong dài hạn cho các dự án năng lượng mặt trời hộ gia đình.

Theo chiến lược phát triển năng lượng tái tạo của Việt Nam được phê duyệt năm 2015, cả nước đặt mục tiêu tăng tỷ lệ điện từ các nguồn tái tạo chiếm từ 35% tổng sản lượng điện vào năm 2015 lên 38% vào năm 2020 và lên 43% vào năm 2050.

Đọc tiếp…