Khai mạc Hội nghị thanh niên Khởi nghiệp Sáng tạo xã hội khu vực Châu Á, Thái Bình Dương – Youth Co: Lab 2019

Ngày 04/04 tại Hà Nội, Hội nghị Thanh niên Khởi nghiệp Sáng tạo xã hội khu vực Châu Á, Thái Bình Dương – Youth Co: Lab 2019 đã chính thức khai mạc , thu hút sự tham gia từ hơn 500 đại biểu, gồm các doanh nhân trẻ, đối tác, các nhà hoạch định chính sách đến từ 20 quốc gia trong khu vực.

Youth Co:Lab được sáng lập vào năm 2017 bởi Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) và Quỹ Citi (Citi foundation), nhằm mục đích trao quyền và đầu tư cho thanh thiếu niên, hỗ trợ họ tăng tốc thực hiện các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs) thông qua lãnh đạo, đổi mới xã hội và khởi nghiệp. 

Đọc tiếp…