“Bài học lớn nhất thế giới” về phát triển bền vững sẽ diễn ra tại Việt Nam

Có tới 1.000 học sinh trung học  cơ sở trên toàn quốc sẽ có cơ hội tìm hiểu về các mục tiêu toàn cầu về phát triển bền vững tại sự kiện toàn cầu “Bài học lớn nhất thế giới” lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam vào tháng 9 và tháng 10 tại TP HCM.

Với chủ đề “Khẳng định cá tính, phong cách hành động vì môi trường tự nhiên của mỗi cá nhân.” (Define your eco-vibe), những người tham gia sẽ có cơ hội chia sẻ các sáng kiến nhằm giải quyết các vấn đề xã hội tại Việt Nam. Các vấn đề mang tính thực tiễn về giảm thiểu rác thải nhựa, lãng phí thức ăn và khí nhà kính sẽ là trọng tâm thảo luận.

Sự kiện được tổ chức bởi Tổ chức Thanh niên Quốc tế AIESEC tại Việt Nam hợp tác với UNICEF Việt Nam, Hội đồng Doanh nghiệp vì sự Phát triển bền vững Việt Nam (VBCSD) và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI).

Đọc tiếp…