Hội thảo “Không gian an toàn cho phụ nữ và trẻ em”

Việt Nam nên xem xét phê chuẩn các cam kết quốc tế về xóa bỏ bạo lực đối với nữ lao động di cư, Bà Elisa Fernandez, Trưởng Văn phòng UN Women tại Việt Nam.

Tại Hội thảo “Không gian an toàn cho phụ nữ và trẻ em” được tổ chức tại Hà Nội vào ngày 24/ 6, bà Elisa Fernandez đưa ra khuyến nghị Việt Nam cần xem xét phê chuẩn các cam kết quốc tế liên quan, bao gồm Công ước của Liên hợp quốc về Bảo vệ Quyền của tất cả lao động di cư và các thành viên của họ (1990) và Công ước về Lao động Giúp việc Gia đình (2011).

Đọc tiếp…