Tọa đàm tìm kiếm giải pháp đảm bảo công bằng cho nhóm thiểu số

Tọa đàm “Trao đổi kinh nghiệm hoạt động và giải quyết các vụ việc thuộc thẩm quyền của Tòa Gia đình và người chưa thành niên” đã được tổ chức tại Hà Nội vào ngày 11/6.

Tọa đàm do Tòa án Nhân dân tối cao phối hợp với UNICEF, và Liên minh châu Âu tổ chức, nhằm tiếp cận các thông lệ quốc tế và các sáng kiến  có triển vọng để cải thiện tình hình của trẻ em trong mối liên hệ với hệ thống tư pháp.

Đọc tiếp…