Hội thảo về an ninh nguồn nước

Chiều ngày 30/5, tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với Ngân hàng thế giới tổ chức Hội thảo “Việt Nam: Hướng tới một hệ thống nước có tính thích ứng, sạch và an toàn”. 

Các bên liên quan cũng như các chuyên gia trong nước và quốc tế đã tham gia, thảo luận về các điểm chính như đảm bảo an ninh nguồn nước trong tương lai tại Việt Nam – điều này phụ thuộc vào việc giải quyết một loạt những vấn đề quan trọng liên quan đến tình trạng căng thẳng về nước, suy giảm nhanh chất lượng nước, và những rủi ro thiên tai liên quan đến nước – đòi hỏi cấp thiết các giải pháp xử lý.

Đọc tiếp…