Hội thảo về giải pháp giảm thiểu bạo lực trên cơ sở giới

Ngày 25/5, tại hội thảo được tổ chức tại Hà Nội, các đại biểu đã chia sẻ kinh nghiệm và đề xuất các sáng kiến nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và chất lượng dịch vụ của mô hình tiên phong Trung tâm dịch vụ một cửa hỗ trợ phụ nữ và trẻ em gái bị bạo lực gia đình. Hội thảo do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH), Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA) và Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA) đồng tổ chức.

Đọc tiếp…