Nguồn nước đối với phát triển năng lượng: Suy giảm cả về chất và lượng

Việt Nam đang gặp thách thức về an ninh nguồn nước khi mà biến đổi khí hậu đang diễn ra. Theo một báo cáo quốc gia về môi trường, mỗi năm Việt Nam nhận một lượng mưa trung bình dao động từ 1.900 – 2.000 mm/năm, có hơn 2.360 con sông có chiều dài từ 10 km trở lên, trong đó có 109 sông chính. 

Đọc tiếp …

Kim Chi