Dân số Việt Nam đạt 96 triệu người

Ban chỉ đạo điều tra dân số và nhà ở  đã công bố kết quả sơ bộ từ cuộc tổng điều tra dân số năm 2019 vào ngày 11/7 tại Hà Nội.

Tính đến ngày 1/4, dân số Việt Nam đạt hơn 96,2 triệu người, với nam giới chiếm 49,8% và nữ giới chiếm 50,2%. Việt Nam là quốc gia đông dân thứ 15 trên thế giới và thứ ba ở Đông Nam Á