Năng suất lao động của Việt Nam đã tăng lên

Năng suất lao động bình quân ở Việt Nam tăng từ 1.700 USD / lao động năm 2006 lên 2.672 USD vào năm 2017, theo Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách Việt Nam (VEPR). Năm 2017, năng suất lao động của Việt Nam tăng gấp đôi so với các nước thu nhập thấp, nhưng chỉ tương đương 50% các nước có thu nhập trung bình và 18,3% các nước có thu nhập trung bình cao.

Đọc tiếp …

Phóng viên VietnamNet