Các doanh nghiệp Việt Nam nâng cao nhận thức về SDG

Nhiều doanh nghiệp Việt Nam hiện vẫn thiếu hiểu biết về các mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) và không áp dụng các mục tiêu này vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, bà Trần Thị Lan Anh, Phó Tổng thư ký Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phát biểu tại diễn đàn “Diễn đàn kinh doanh có trách nhiệm  tại Việt Nam” tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh ngày 25/11.

Diễn đàn diễn ra trong hai ngày cũng thảo luận về các thách thức và cơ hội cho việc kinh doanh, thể hiện qua cam kết của Việt Nam trong các hiệp định tự do EVFTA và CPTPP và việc phê chuẩn Công ước 98 của Tổ chức Lao động Quốc tế; đặc biệt là những chính sách và thực hành cần áp dụng nhằm đảm bảo việc quốc gia thực hiện các tiêu chuẩn lao động quốc tế.

Đọc tiếp…