Việt Nam nỗ lực đảm bảo an ninh nguồn nước, an toàn đập, hồ chứa

Bộ Chính trị vừa ban hành Kết luận số 36 về bảo đảm an ninh nguồn nước, an toàn đập, hồ chứa nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Mục tiêu nhằm đáp ứng đủ nhu cầu nước phục vụ đời sống nhân dân trong mọi hoàn cảnh, đáp ứng nhu cầu sử dụng nước trong sản xuất kinh doanh ở tất cả các ngành, đặc biệt là các dịch vụ thiết yếu.

Theo Kết luận, Việt Nam đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 có 95% hộ gia đình thành thị và 60% hộ gia đình nông thôn được sử dụng nước sạch đạt tiêu chuẩn.

Đọc tiếp…