Việt Nam tạm dừng cấp phép xây dựng nhà máy điện gió

Chính phủ đã tạm ngừng cấp phép xây dựng các nhà máy điện gió và đang soạn thảo quy hoạch điện quốc gia mới cho giai đoạn 2021-2030. Bộ Công Thương đã yêu cầu các tỉnh, thành phố tạm dừng nhận đề xuất xây dựng các nhà máy mới.

Theo EVN, hiện tại Việt Nam có 11 nhà máy điện gió đang vận hành với tổng công suất 429 MW.

Đọc tiếp…

Duc Minh