Việt Nam đặt mục tiêu tăng công suất năng lượng mặt trời, điện gió

Việt Nam lên kế hoạch tăng công suất phát điện từ năng lượng mặt trời và điện gió, nhằm nâng tỷ lệ năng lượng tái tạo trong cơ cấu nguồn điện từ 10% hiện nay lên mức 15% -20% vào năm 2030, và lên mức 25% -30% vào năm 2045.

Để đối mặt với tình trạng thiếu điện cấp bách, Việt Nam đang phát triển năng lượng tái tạo cùng với các dự án điện khí (LNG-to-power) và điện than, vì thủy điện đã gần như được khai thác hết trong khi sản lượng dầu khí đạt đỉnh. Kế hoạch xây dựng nhà máy điện hạt nhân đã bị huỷ vào năm 2016.

Đọc tiếp…