Việt Nam cải thiện về minh bạch về ngân sách

Chỉ số công khai ngân sách (OBI) của Việt Nam đã cải thiện đáng kể trong năm 2019, theo kết quả khảo sát được công bố hôm 1/7. Khảo sát do Hiệp hội Ngân sách Quốc tế (IBP) thực hiện và công bố trên toàn cầu và tại Việt Nam (kì khảo sát thứ 7). Khảo sát ngân sách mở cho thấy Việt Nam đã đạt được tiến bộ trong ba trụ cột về minh bạch, sự tham gia và giám sát ngân sách.

Đọc tiếp…