Việt Nam cần đầu tư 8 tỷ – 14 tỷ USD mỗi năm cho ngành điện đến năm 2030

Thứ trưởng Bộ Công Thương Đặng Hoàng An trong phát biểu ngày 10/8 cho biết Việt Nam sẽ cần đầu tư từ 8 đến 14 tỷ USD mỗi năm cho đến năm 2030 để phát triển các nhà máy điện mới và mở rộng lưới điện. Trong số này, 75% sẽ được chi cho các nhà máy điện mới, ưu tiên cho các nguồn tái tạo và 25% cho việc mở rộng lưới điện.

Đọc tiếp…