Khai mạc Hội nghị toàn thể Uỷ ban sông Mê Công Việt Nam lần thứ hai năm 2019

Ủy ban sông Mê Kông Việt Nam (VMRC) đã tổ chức Hội nghị toàn thể lần thứ hai năm 2019 tại tỉnh Đắk Nông (Tây Nguyên) vào ngày 3 tháng 12.

Hội nghị đã lắng nghe các báo cáo từ chuyên gia về tình hình chuyển nước của Thái Lan và các nước trong khu vực, và tình hình tham vấn dự án thủy điện Luông Phra-bang của Lào và phát triển các nhà máy thủy điện ở dòng chính sông Mê Kông.

Các đại biểu nhấn mạnh vai trò của VMRC, đặc biệt là trong việc đề ra hướng giải quyết các vấn đề liên quan đến sông Mê Kông. Các đại biểu đã chỉ ra những tác động tiêu cực đến sự phát triển kinh tế xã hội tại khu vực dòng chính sông Mê Kông.

Đọc tiếp…