Việt Nam sản xuất vệ tinh quan sát Trái Đất để dự báo thiên tai

Chiều 18/10, Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản đã thông tin về việc Việt Nam và Nhật Bản đang chuẩn bị để sản xuất vệ tinh radar LOTUSat – 1. Vệ tinh có độ phân giải cao (từ 1 đến 16 m), tức là có thể quan sát hình ảnh của một vật thể chi tiết khoảng 1-16 m. Đây là nhiệm vụ thuộc hợp phần của dự án Phòng chống thiên tai và biến đổi khí hậu sử dụng vệ tinh quan sát Trái Đất do Trung tâm Vũ trụ Việt Nam thực hiện.

Đọc tiếp

Bích Ngọc