Việt Nam có cơ hội chuyển dịch năng lượng theo hướng tăng trưởng xanh

Việt Nam tự hào có tiềm năng lớn về điện gió, đặc biệt là điện gió ngoài khơi, tạo cơ hội để hoàn thành mục tiêu chuyển đổi năng lượng theo hướng tăng trưởng xanh, theo báo cáo tại hội nghị do Hội đồng Năng lượng Gió Toàn cầu (GWEC) tổ chức tại Hà Nội ngày 1/12.

Tính đến hết năm 2021, tổng công suất lắp đặt nguồn điện năng lượng tái tạo đã đạt khoảng 20,7 GW, chiếm hơn 27% tổng công suất lắp đặt của hệ thống điện, đưa Việt Nam trở thành quốc gia dẫn đầu khu vực về gia tăng công suất nguồn điện năng lượng tái tạo. Tỷ lệ này dự kiến sẽ đạt 59% vào năm 2050.

Đọc tiếp…