Việt Nam gặp khó khăn trong phát triển các nguồn điện

Báo cáo của Bộ Công Thương lên Thủ tướng Chính phủ về QHĐ VIII cho thấy những thay đổi lớn về công suất điện lắp đặt vào năm 2030. Dự kiến tổng công suất sẽ đạt 145.930 MW, không tính đến điện mặt trời và các nguồn đồng phát.

Việt Nam có kế hoạch đẩy mạnh sản xuất nhiệt điện khí vào năm 2030. Tuy nhiên, các chuyên gia đã cảnh báo những rủi ro trong tốc độ triển khai vì Việt Nam sẽ chỉ còn 8 năm để đạt mục tiêu này. Trong khi đó, việc phát triển các dự án nhiệt điện khí phụ thuộc nhiều vào khí khai thác trong nước và nhập khẩu (7.240 MW điện sử dụng khí trong nước và 23.900 MW LNG).

Đọc tiếp…