Việt Nam tăng cường khả năng cạnh tranh để thực hiện SDGs

Chính phủ Việt Nam và cộng đồng doanh nghiệp đã thông qua các chính sách và chiến lược để hỗ trợ mục tiêu cạnh tranh của mình – để bắt kịp với phần còn lại của thế giới, đặc biệt là trong việc đảm bảo phát triển bền vững quốc gia.

Đọc tiếp

Phóng viên VOV