Việt Nam phát triển chính phủ số dựa trên nền tảng công nghệ mở

Vào cuối tuần trước, Bộ Thông tin và Truyền thông (MIC) đã tổ chức Lễ ra mắt Nền tảng phát triển Chính phủ số Flex Digital. Đây là một phần trong chương trình hành động của Diễn đàn Công nghệ mở Việt Nam 2020, với khẩu hiệu ‘phát triển và làm chủ công nghệ số để đẩy nhanh chuyển đổi số quốc gia’.

Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Huy Dũng nhấn mạnh rằng, Flex Digital có những tính năng phù hợp với định hướng của Việt Nam trong việc phát triển chính phủ số dựa trên công nghệ mở.

Đọc tiếp…

Hai Dang