Việt Nam xem xét xây dựng hệ thống lưu trữ năng lượng

Do không thể hoà lưới điện quốc gia cho toàn bộ sản lượng điện từ các dự án điện gió và điện mặt trời, phương án xây dựng một hệ thống lưu trữ năng lượng đang được xem xét.

Theo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), tổng công suất thiết kế của các nguồn năng lượng tái tạo đạt 21.560 MW. Trong đó, công suất điện thực tế cung cấp cho lưới điện quốc gia chiếm tỷ trọng 26% công suất phụ tải vào buổi trưa ngày thường, và 61% vào ngày lễ, cuối tuần.

Hệ thống lưu trữ năng lượng sẽ cho phép các nhà phát triển dự án năng lượng mặt trời và điện gió nâng cao hiệu quả hoạt động và giảm công suất mà họ phải cắt giảm.

Đọc tiếp…

Luong Bang