Diễn đàn Năng lượng sạch Việt Nam hướng tới trung hoà các-bon

Ngày 7/4, tại Hà Nội đã diễn ra Diễn đàn Năng lượng sạch Việt Nam lần thứ 2, là nơi các nhà quản lý, các nhà khoa học và các doanh nghiệp trao đổi về chủ đề “Hướng tới trung hòa các-bon: Cơ chế, chính sách, công nghệ, tài chính cho các dự án điện gió, điện mặt trời, điện khí”.

Tổng công suất lắp đặt năng lượng tái tạo của Việt Nam hiện đã đạt khoảng 20,7 GW, chiếm hơn 27 phần trăm tổng công suất toàn hệ thống.

Tuy nhiên, việc phát triển ồ ạt năng lượng tái tạo trong thời gian qua cũng gây ra vấn đề mất cân đối phụ tải theo khu vực địa lý do các dự án này chủ yếu tập trung ở khu vực miền Trung và miền Nam. Ngoài ra, việc triển khai các dự án năng lượng sạch hiện đang gặp nhiều khó khăn liên quan đến quy hoạch, đầu tư xây dựng, giải phóng mặt bằng, cơ chế tài chính.

Đọc tiếp…