Việt Nam đẩy nhanh phát triển kinh tế – xã hội trong cộng đồng các dân tộc thiểu số

Hôm thứ Hai (21/12), Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) và Ủy ban Dân tộc (CEMA) đã khởi động dự án nhằm giúp đỡ các đối tác từ trung ương đến địa phương phát huy vai trò và thế mạnh của mình trong việc thiết kế và triển khai thử nghiệm các giải pháp đổi mới nhằm đẩy nhanh quá trình giảm nghèo ở các dân tộc thiểu số.

Với sự hỗ trợ của Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia, dự án sẽ tư vấn chính sách và hỗ trợ kỹ thuật cho UBDT và các tỉnh tham gia thực hiện mục tiêu của Chương trình mục tiêu quốc gia là giảm 50% số xã đặc biệt khó khăn vào năm 2025 và cơ bản không còn tình trạng xã đặc biệt khó khăn vào năm 2030.

Đọc tiếp…