Việt Nam tăng 7 bậc về chỉ số sẵn sàng trí tuệ nhân tạo toàn cầu 2022

Theo báo cáo do Oxford Insights (Vương quốc Anh) thực hiện, Việt Nam đã tăng bảy bậc lên vị trí thứ 55 toàn cầu về Chỉ số sẵn sàng về trí tuệ nhân tạo (AI) của Chính phủ năm 2022. Với tổng điểm 53,96/100, Việt Nam xếp thứ 6 trong ASEAN, cao hơn mức trung bình toàn cầu là 44,61.

Việc đánh giá và xây dựng chỉ số dựa trên nhiều yếu tố như đào tạo nguồn nhân lực, công nghệ, khả năng thích ứng và đặc biệt là sự ra đời của chiến lược quốc gia về AI.

Đọc tiếp…

Thuy Dung