Việt Nam khắc phục hiệu quả các tác động của hạn hán, xâm nhập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long

Các tỉnh khu vực đồng bằng sông Cửu Long đã trải qua đợt hạn hán và xâm nhập mặn nghiêm trọng nhất từ trước đến nay trong mùa khô 2019-2020, nhưng những tác động tiêu cực đến sản xuất nông nghiệp và đời sống hàng ngày đã được giảm thiểu đáng kể nhờ các biện pháp hiệu quả.

Khoảng 96.000 hộ gia đình đã bị thiếu nước tạm thời trong mùa khô do hạn hán và xâm nhập mặn. Trong khi đó, hạn hán và xâm nhập mặn vào mùa khô năm 2015-2016, mặc dù chỉ kéo dài trong hai tháng, đã gây ra tình trạng thiếu nước cho khoảng 210.000 hộ gia đình trong khu vực.

Đọc tiếp…