UNDP hỗ trợ đồng bằng sông Cửu Long trong nỗ lực ứng phó với hạn hán

Ngày 17/3, Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) và Đối tác Giảm nhẹ rủi ro thiên tai thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Bộ NN & PTNT) đã ký thỏa thuận hỗ trợ ứng phó với hạn hán và xâm nhập mặn tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

UNDP cũng đã thực hiện đánh giá tác động của hạn hán đến sinh kế và khả năng tiếp cận với nước ngọt, hỗ trợ đối thoại chính sách về phòng chống thiên tai và hỗ trợ ứng dụng công nghệ di động để cập nhật thiệt hại do thiên tai.

Đọc tiếp…