Theo chuyên gia: Đã đến lúc phải đảm bảo an ninh nguồn nước, an toàn hồ, đập

Theo ông Phan Xuân Dũng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, Việt Nam đã có những bước phát triển kinh tế – xã hội vượt bậc, được cộng đồng quốc tế đánh giá cao, nhưng bên cạnh những tiến bộ đạt được, Việt Nam đang phải đối mặt với những thách thức về quản lý nguồn nước và an ninh nguồn nước. 

Ông Dũng cho biết, thách thức đầu tiên trong việc quản lý nguồn nước và an ninh nguồn nước là sự mất cân bằng giữa nước sản xuất và nước sinh hoạt. Nguồn nước phụ thuộc nhiều vào các sông ở thượng nguồn và việc khai thác quá mức ở thượng nguồn chính ảnh hưởng đến lưu lượng và chất lượng nước chảy vào Việt Nam. Ngoài ra, ông cũng cho rằng mọi người dân cần được tiếp cận đầy đủ với nước sạch với chi phí hợp lý, và những người dễ bị tổn thương cần được bảo vệ trước các rủi ro từ các thảm họa liên quan đến nước.

Đọc tiếp…