Hàng ngàn hộ dân được hưởng lợi từ dự án giảm nghèo

Theo ông Nguyễn Thanh Dương, Vụ trưởng Vụ Kinh tế nông nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, có tới 192.000 hộ gia đình được hưởng lợi trực tiếp từ Dự án Giảm nghèo các tỉnh miền núi phía Bắc.

Phát biểu tại Hội nghị Tổng kết thực hiện Dự án được tổ chức ngày 27/6, ông Dương cho biết dự án nhằm kết hợp và liên kết các hộ sản xuất quy mô nhỏ thành các nhóm đồng sở thích (CIG) để thực hiện các hoạt động sinh kế chung.

Đọc tiếp…