Phát triển bền vững – cơ hội trị giá 45 tỷ USD cho khu vực tư nhân

Theo một nghiên cứu mới đây của ngân hàng quốc tế Standard Chartered, Việt Nam mang đến cơ hội đầu tư 45 tỷ USD vào phát triển bền vững cho khu vực tư nhân nhằm đạt được các Mục tiêu Phát triển bền vững (SDGs) của Liên Hợp Quốc vào năm 2030.

Khu vực tư nhân có thể đóng góp vào 3 mục tiêu liên quan đến cơ sở hạ tầng từ nay cho đến năm 2030 là Nước sạch và vệ sinh; Năng lượng sạch với giá thành hợp lý; Công nghiệp, Sáng tạo và Phát triển Hạ tầng. 

Đọc tiếp…