Hậu quả của các nhà máy nhiệt điện than gây ô nhiễm môi trường

Ảnh hưởng nặng nề gây ra bởi nhiều nhà máy điện than đã khiến nhiều tổ chức quốc tế bảo vệ môi trường phản đối các ngân hàng tại nhiều quốc gia có kế hoạch cung cấp khoản vay cho các nhà máy này tại Việt Nam – một quốc gia vẫn còn coi than là nguồn cung cấp điện năng lớn.

Đọc tiếp …

Khôi Nguyên