Cần hàng chục tỉ đô la xây dựng các đặc khu kinh tế

Các đặc khu kinh tế gồm Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc sẽ cần hàng chục tỉ đô la Mỹ để phát triển cơ sở hạ tầng trong nhiều năm tới. Theo các báo cáo, đặc khu Phú Quốc cần đến 40 tỉ đô la Mỹ, trong khi đặc khu Vân Đồn sẽ cần 270.000 tỉ đồng từ nay đến năm 2030.

Đọc tiếp …

Tư Hoàng