Phát triển năng lượng thông minh song hành cùng đô thị thông minh

Năng lượng thông minh đóng vai trò quan trọng trong các đô thị thông minh, do đó Việt Nam cần có kế hoạch phát triển các nguồn năng lượng thông minh hơn, sạch hơn, xanh hơn và bền vững hơn tại các đô thị, theo phát biểu của các chuyên gia tại một diễn đàn cấp cao diễn ra tại Hà Nội. Cũng theo các chuyên gia, quá trình đô thị hóa của Việt Nam đang diễn ra mạnh mẽ và dư địa cho đầu tư năng lượng còn rất lớn.

Theo quy hoạch dự kiến về năng lượng cho giai đoạn 2021-2030 do Bộ Công Thương đề xuất vào tháng 9, Việt Nam sẽ cần 133,3 tỷ USD trong thập kỷ tới để xây mới các nhà máy điện và mở rộng mạng lưới điện. Quy hoạch cũng nêu rõ nhu cầu tiêu thụ điện sẽ vẫn ở mức cao với tốc độ tăng trưởng hàng năm là 8,6% trong giai đoạn 2021-2025 và 7,2% trong giai đoạn 2026-2030.

Đọc tiếp…