Hội thảo mở rộng hợp tác quốc tế trong lĩnh vực thủy văn, an ninh tài nguyên nước

Hội thảo Phương pháp luận về phân tích thủy văn đã được tổ chức trực tuyến với sự tham gia của các đại biểu quốc tế vào ngày 25/11, trong khuôn khổ của Chương trình Thủy văn quốc tế (IHP). Sự kiện này do Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi Khí hậu Việt Nam (IMHEN) và Văn phòng UNESCO tại Việt Nam đồng tổ chức.

Hội thảo nhằm chia sẻ những nghiên cứu và kinh nghiệm trong tập II của báo cáo “Vận hành hồ chứa hướng đến phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai liên quan đến nước, khan hiếm và suy giảm chất lượng nước”. Sự kiện cũng nhằm mục đích mở rộng hợp tác trong cộng đồng khoa học quốc tế để giải quyết triệt để các vấn đề liên quan đến thủy văn và an ninh tài nguyên nước.

Đọc tiếp…