Hội thảo về giám sát và đánh giá các mục tiêu phát triển về môi trường

Ngày 27/2 tại Hà Nội, Viện Chiến lược, Chính sách về Tài nguyên và Môi trường (IPONRE) và Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) đã tổ chức Hội thảo hướng dẫn giám sát và đánh giá các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs) về môi trường.

Thông qua hội thảo, các chuyên gia, các nhà khoa học và nhà hoạch định chính sách sẽ được tập huấn và cung cấp thông tin để hiểu rõ hơn về nguồn dữ liệu, phương pháp đánh giá và báo cáo về việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững tại các địa phương.

Đọc tiếp…