Hội thảo về các biện pháp thúc đẩy phát triển bền vững an ninh nguồn nước ở Việt Nam

Hội thảo với chủ đề “An ninh nguồn nước vì sự phát triển bền vững của Việt Nam” đã được tổ chức tại Hà Nội vào ngày 29/10, với sự tham gia của hơn 200 đại biểu. Hội thảo do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) phối hợp với Trung tâm Thông tin tổ chức phi chính phủ; Viện Dân số sức khỏe và phát triển (PHAD) và các cơ quan liên quan.

Ngoài phiên toàn thể, hội thảo còn có 3 phiên thảo luận song song với chủ đề “Nước với sức khỏe”, “Nước – Môi trường và Biến đổi khí hậu” và “Môi trường pháp lý thúc đẩy hoạt động của các tổ chức xã hội”.

Đọc tiếp…