Nhận định chuyên gia: cần có các giải pháp khoa học cho khu vực hạ lưu sông Mekong

Các chuyên gia trong nước và quốc tế cho rằng cần có những giải pháp trên cơ sở khoa học để bảo vệ nguồn nước và sinh kế ở khu vực hạ lưu sông Mekong và giải quyết các thách thức cho khu vực trong dài hạn. Tiếng nói, ý kiến và kinh nghiệm từ cộng đồng và các chuyên gia địa phương cần được nhìn nhận nghiêm túc và kết hợp hài hòa với tri thức khoa học thế giới để tạo cơ sở cho việc xây dựng các chính sách thích ứng.

Đọc tiếp…

Linh Pham