Điện mặt trời mái nhà được quảng bá ở miền Trung và Tây Nguyên

Hơn 5.000 hộ gia đình tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên đã lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà với tổng công suất 150 MWp, tổng sản lượng điện phát ra lưới đạt 85,46 triệu kWh.

Với số giờ nắng trung bình hàng ngày nhiều hơn các khu vực khác của Việt Nam, miền Trung và Tây Nguyên là những khu vực nhiều tiềm năng để phát triển các dự án điện mặt trời mái nhà.

Đọc tiếp…