Đề xuất lộ trình phát triển điện gió ngoài khơi

Việt Nam có khả năng tạo ra 10 GW điện từ các trang trại gió ngoài khơi vào năm 2030, theo đề xuất từ các nghiên cứu do Cục Năng lượng Đan Mạch (DEA) và Ngân hàng Thế giới (WB) thực hiện.

Đề xuất này được đưa ra tại hội nghị về lộ trình và chính sách khuyến nghị để Việt Nam khai thác tiềm năng điện gió ngoài khơi do DEA và WB phối hợp tổ chức tại Hà Nội ngày 22/9.

Đọc tiếp…