Thúc đẩy quyền của đồng bào dân tộc thiểu số ở Việt Nam

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã đề xuất Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế xã hội ở các vùng dân tộc thiểu số và miền núi trong thập kỷ tới. Đây là một trong các biện pháp của Quốc hội nhằm thúc đẩy thực hiện quyền của các dân tộc thiểu số ở Việt Nam.

Quốc hội đặc biệt tập trung vào hoàn thiện pháp luật để đảm bảo quyền con người trong các khía cạnh dân sự, chính trị, kinh tế, xã hội và văn hóa  nói chung và các quyền của nhóm đối tượng dân tộc thiểu số nói riêng.

Đọc tiếp…